Contact form


If you prefer, you can write to us. Use the form below and we will respond within a few hours, or the next business day at the latest.

Contact information


ICON GROUP Sp. z o.o.
51-180 Wrocław, ul. Pielęgniarska 3A
NIP:8952254976 REGON:52479395700000 KRS:0001026259
Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Icon Concept™ is a registered trademark.